Till umu.se

Verifiering av studieintyg med elektroniskt sigill

Här kan du verifiera att ett studieintyg är äkta och innehåller uppgifter som Umeå universitet (eller annan svensk högskola) har fattat beslut om.

Du kontrollerar intygets äkthet genom att fylla i personnummer för den som studieintyget gäller, samt kontrollnummer, i fälten nedan. Kontrollnumret hittar du i sidfoten på första sidan i det intyg du vill verifiera äktheten för. Klicka sedan på knappen "Verifiera".

Om uppgifterna i det intyg du vill kontrollera äktheten för inte stämmer med de uppgifter du får i den pdf som skapas här, vill vi be dig kontakta Studentcentrum/Ladokgruppen.


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studentcentrum/Ladokgruppen

Kontaktformulär